>


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE, MEDIA


Pełna obsługa prawna z tytułu ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i domen. Oferta obejmuje również sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ochroną konkurencji i konsumentów. Usługi kancelarii poparte doświadczeniem zdobytym od najlepszych polskich prawników wymienianych w rankingach The Legal 500 polegają m.in. na:

 • Rejestrowanie znaków towarowych we wszystkich systemach (UP RP, EUIPO, WIPO)
 • Badanie zdolności rejestracyjnej
 • Przeciwdziałanie naruszeniom praw własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym RP oraz na drodze sądowo-administracyjnej (m.in. sprawy związane z wnioskami o unieważnienie oraz wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy)
 • Doradztwo w zakresie przeciwdziałania degeneracji znaku towarowego, ochrony znaków renomowanych i luksusowych (również w Internecie)
 • Weryfikacja domen w NASK oraz prowadzenie sporów domenowych przed Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, ICANN (ang. The Internet Corporation for AssignedNames and Numbers) oraz dochodzenie odszkodowań z tytułu naruszenia domen oraz pozostałych praw własności intelektualnej przed sądami powszechnymi


Wybrane doświadczenie, indywidualne doświadczenie:

 • Ochrona znaków towarowych m.in. najpopularniejszej marki czekolad w Europie, popularnych kosmetyków oraz światowego producenta technologii informatycznych
 • Udział w sporze o domenę prowadzonych przed ICANN
 • Weryfikacja zgodności z przepisami nowej nazwy dla znanego rodzaju produktu niskoalkoholowego
 • Przeciwdziałanie unieważnieniu znaku towarowego ekskluzywnego wyrobu alkoholowego
 • Prowadzenie szkoleń dla dziennikarzy digitalowych chroniących content największej stacji komercyjnej w Polsce
 • Sporządzanie pozwów z tytułu naruszenia autorskich i osobistych praw majątkowych do popularnych gier komputerowych