>


REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ORGANIZACJI


Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa własności intelektualnej oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji (w tym przed Sądem Okręgowym XXII Wydziałem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie).

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych (m.in. Urząd Patentowy RP, UOKiK) oraz sprawach karnych (z zakresu przestępczości gospodarczej oraz cyberprzestępczości).

Nasze doświadczenie obejmuje udział w sporach o zapłatę przekraczających 20 mln zł. Braliśmy udział w precedensowych postępowaniach, w szczególności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz praw autorskich.