>


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Oferta obejmuje przygotowanie firm do wdrożenia RODO, w szczególności w zakresie:

  • wykonania audytu, sporządzenia pełnej dokumentacji oraz przeszkolenia kadry w zakresie objętym wdrożeniem
  • wsparcia w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawa w procesie korzystania z nowych technologii
  • reprezentowania klientów w postępowaniach przed organem nadzoru
  • pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Wybrane, indywidualne doświadczenie w zakresie stosowania UODO/RODO

  • Projekt z zakresu ochrony danych w usłudze telemarketingu w stosunkach B2B i B2C dla centrali w Irlandii jednego z największych na świecie przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnych
  • Pełne wdrożenie RODO w placówce medycznej (dane wrażliwe)
  • Badanie prospektów emisyjnych i raportów ESPI pod kątem ochrony danych przysługujących akcjonariuszom
  • Szkolenia z zakresu ochrony danych dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 400 osób