>


NOWE TECHNOLOGIE, IT, E-COMMERCE


Kompleksowa pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

  • Doradztwo prawne dla e-handlu z uwzględnieniem ochrony praw konsumentów oraz danych osobowych (regulaminy sklepów, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, polityka prywatności)
  • Pomoc przy projektach wdrożeniowych oraz utrzymaniowych tworzonych w metodyce Agile (zwinnej) oraz rozwiązaniach chmurowych (Saas, Paas)
  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie ustalenia podmiotów uprawnionych praw autorskich do programów komputerowych, aplikacji mobilnych, etc.
  • Przygotowanie umów licencyjnych lub przenoszących prawa do baz danych,
  • Obsługa interdyscyplinarnych zagadnień związanych z rozwojem technologii - sztuczną inteligencją, Internetem Rzeczy (IoT), blockchainem
  • Obsługa placówek medycznych z zakresu wdrożenia do telemedycyny, E-recept, wdrożenie środków ochrony danych szczególnych (wrażliwych) na wysoką skalę.


Wybrane doświadczenie, indywidualne doświadczenie:

  • Bieżąca obsługa jednego z największych pożyczkodawców on-line w Polsce
  • Udział w rozmowach w sprawie ustanowienia ram prawnych Digital Single Market (….)
  • Udział w międzynarodowym projekcie dla Centrali w Irlandii znanej firmy technologicznej z zakresu stosowania marketingu bezpośredniego (B2B, B2C),
  • Przygotowanie umów o świadczenie usług w różnych wariantach CloudComputingu