>


KORPORACYJNO-GOSPODARCZA OBSŁUGA BIZNESU


Kompleksowa pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

  • Kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych (doradztwo i pomóc przy rejestraji i likwidacji spółek, reprezentowanie spółek w postępowaniu rejestrowym, sporządzanie umówi zbycia udziałów lub akcji, umów pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo, opiniowanie statutów, dokumnetów na ZWZ/NWZ.
  • Bieżąca obsługa gospodarcza podmiotów gospodarczych (pełna obsługa prawna zatrudnionego personelu, opiniowanie umów, m.in. dystrybucyjnych, franchisingowych, najmu nieruchomości oraz umów nienazwanych, dochodzenie należności.
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (bazy klientów, rozwiązania technologiczne, itp.)


Wybrane doświadczenie, indywidualne doświadczenie:

  • Bieżąca obsługa prawna podmiotów z sektora finansowego – znanego polskiego banku, funduszy inwestycyjnych, spółki akcyjnej (naziemnej cyfrowej stacji telewizyjnej), sieci franchisingowych
  • Konsultacje z organem nadzorczym KNF, wypełnianie obowiązków informacyjnych na rynku New Connect GPW
  • Prowadzenie negocjacji z zakresu najmu powierzchni komercyjnych (magazyny, sieci handlowe) dla międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek krajowych